ALAETTİN HACIMÜEZZİN : BÖCEKLER, ÇİÇEKLER ARASINDAKİ NAZİK DENGE

ALAETTİN HACIMÜEZZİN : BÖCEKLER, ÇİÇEKLER ARASINDAKİ NAZİK DENGE

Böceklerle Çiçekler Arasında Nazik Denge Yani Sağduyu Var. Ya Bazı İnsanlarda?
Doğanın Self Servis Kulübesi : eşlerin ilişkisi çetrefil olabilir. Böceklerle bitkiler arasındaki tozlaşma ilişkisi de bu tür bir ilşkidir. Altıntopun tozlaşması buna iyi bir örnektir. Altın rengi, neredeyse kapalı olan baş kısmıyla altıntopu başka bir Norveç bitkisiyle karıştırmak imkansızdır. Altıntop, ülkemizin doğusunda ve kuzeyinde huş ağacı ormanlarında bulunur. --Bu kapalı güneştopu çiçeğinin içine girmeyi becerebilen iki üç böcek türü mevcuttur; bu böcekler de altıntop böcekleri olarak bilinenlerin akrabalarıdır. Bunun ödülü gayet iyidir: Altıntop, bir tür kamuya açık self servis kulübeler gibi çalışmaktadır. Burada ziyaretçiler için yiyecek ambarı bulunmaktadır. Bu yiyecek ambarında, paket paket bisküviler yok. Altrıntop elindekinin en iyisini sunuyor: kendi tohumlarını. Bakımı üstlenilen yalnızca ergin sinekler değildir. Onlar sadece çiçeğin içindeki tohum bölümüne yumurtalarını bırakır ve larvalar burada büyür. Altıntop tohum taslaklarının içinden başka yerde gelişmeleri de mümkün değildir. Peki nasıl oluyor da altıntop çiçekleri, sineklerin çiçekten çiçeğe konmalarını kolaylaştırıyor? Söz konusu olan işbirliği ve çiçekle sinek arasındaki nazik dengedir. Sinekler tüm tohumları yiyecek olursa geriye altıntop tohumu kalmayacaktır ve uzun vadede bir yiyecekle barınma sorunu doğacaktır. (Anne Sverdrup-Thygesson “Böcekler Gezegeni - Tuhaf Yararlı ve Hayranlık Uyandırıcı Dostlarımız Üzerine” s:67-68)
BİZİM İLAVEMİZ: Böylesi bir nazik dengenin insanoğlu ile doğa arasında oluşması nasıl mümkün olacak? --- Karşıdaki çocuğu kendi çocuğu gibi görmemek insanlıkla bağdaşır mı? Önce insan seviyesine gelmek lazım, -- Doğanın nefesini sağlayan ormanları telef edeceğiz sonra da fidan dikip avunacağız. Yalan söylemek mi marifet, nezaket ? --- Yaban hayvan avcılığı mı spor? -- Din , mezhep etnisite ayırımcığını gelişmekte olan ülkelere dürtme politikasını öneren emperyalist zihniyeti, ne ile bağdaştıracağız? Aşağılık bir egoizmanın ülkeler arasındaki onarılmaz kavgalar, Avrupa’da Ortaçağda bitirilmiş ve laikliği kabul etmek çaresine ulaşmışlar? Tarihin bu ders çıkarılacak mirasını idrak de nezaket zorluğu mudur? --- Siyanürle altın madeni çıkarılmasına izin veren bir Avrupa Ülkesini bulmak çevrecilerin gözlerine ilişmemesi gayri nazik durum mudur? --- Su, ağaç, arazi, gıda konularında nezaket için nasıl bir eğilim gerek.? --- Fakir fukaraya yardım ayaklarıyla Allah'ın Kitap'ın adını vererek mütedeyyin insanlarımızdan topladıkları milyonlarca euroluk bağışları, sahte faturalarla iç ettiklerini ALMANYA belirliyor, biz görmezlikten geliyoruz : https://www.sozcu.com.tr/.../biontech-ve-deniz-feneri.../ 
--- Sosyal adalet duyguları böcek - çiçek arasında nazik dengenin örneği olamaz mı?  Sosyal Adalet Endeksi'nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu. “https://www.dw.com/.../sosyal-adalet-endeksi-t.../a-51548063” Nazik denge nasıl çiçeklerin ve böceklerin hayatını garanti ediyorsa, sosyal adalet de sadece tüm halkın rahatı değil, tüm sektörlerin pazar garantisidir. 
--- NEZAKET ÖLÇÜSÜ, YAŞAMIN SİGORTASIDIR.
                                                          Alaettin Hacımüezzin
                                             İZÇEP (İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)