Prof. Yeonmi Park:İnsan Yaşamında İradenin Rolü ve Önemi 

Prof. Yeonmi Park:İnsan Yaşamında İradenin Rolü ve Önemi 

Mantık, Duygu ve İrade Başarmak İsteyen İnsana Nasıl Yol Gösterir?

İnsan "manevi-entelektüel yaşama sahip olan" bir hayvan olarak aynı zamanda irade sahibi bir hayvandır ve irade de insana özgü psikolojik bir olgudur. İrade denilen şey, insanların belirli hedefler ve idealler peşinde koşarken sergiledikleri kendine hakim olma, azim, direnç, cesaret ve kararlılığı ifade eder.

Bir kişinin eğitimi, işi veya hayatı ne olursa olsun, tüm bunlar sorunsuz bir şekilde ilerlemez. İnsan hedefine doğru ilerlerken birçok türden zorluk, sıkıntı, risk ve tehlikeyle karşı karşıya gelir ki, bu da insanın eylemlerinin kendi iradesi tarafından kontrol edilmesini ve düzenlenmesini gerektirir.

İnsanın eylemlerini kontrol edecek ve düzenleyecek iradesi olmaksızın; kendisine zorlukların üstesinden gelme, engelleri aşma ve kararlı bir biçimde ilerleme cesareti ve azmi verecek iradesi olmaksızın, hedeflerine ve ideallerine ulaşmaları çok zor olacaktır. İradenin insan eylemini kontrol etmesi ve düzenlemesi iki biçimde kendisini gösterir: bir yola, bir işe girişmeye karar verme, ikincisi kendini sınırlama ve kısıtlama.

Bir yola, bir işe girişmeye karar verme insanın amaçladığı hedefe ulaşmak için gereken eylemleri gerçekleştirmeye doğru motive etme ve kendisini teşvik etmesi olarak açıklayabiliriz. Kendini sınırlama ve kısıtlamayı ise insanın amaçladığı hedefle uyuşmayan zaaflarını, arzularını ve eylemlerini engellemesi ve kısıtlaması olarak açıklayabiliriz.

 

İradenin insanlar için etkisi ve önemi temel olarak aşağıdaki 3 başlığı içerir:

Birincisi, iradenin insanın bilişsel faaliyetleri üzerinde düzenleyici bir etkisi vardır. İrade ilk öncelikle bilgi temelinde harekete geçer, yani bilgi iradeye yol gösterir. Fakat öte yandan irade de insanın biliş çabasını da kamçılayabilir ve düzenleyebilir. İnsanın biliş ve öğrenme faaliyeti, oldukça zorlu ve karmaşık bir zihinsel faaliyettir. İnsanlar bilişsel faaliyetleri sürecinde kaçınılmaz olarak fiziki, psikoloji, bilgi peşinde koşma, yetenek ve nesnel çevre ve koşullar olarak birçok zorluk ve engelle karşılaşırlar.

 

Marx İrade Sorununu Nasıl Ele Aldı

Sadece güçlü bir iradeye sahip olan insanlar bu zorlukların ve engellerin üstesinden gelebilir ve bilişsel faaliyetlerini derinlemesine, sürekli ve kararlı bir şekilde sürdürebilir; ve böylece sonunda başarının mutluluğunu ve sevincini tadabilirler. Marx, kapitalist toplumun ekonomik anatomisini analiz sürecinde, şöyle yazmıştı: "Bilimsel araştırmanın giriş kapısında, tıpkı cehennemin kapısının girişinde olduğu gibi, şu kurallar yerine getirilmelidir: Bu noktada tüm güvensizlik geride bırakılmalıdır; burada her türlü korkaklık ölüme terk edilemelidir." (Dante'nin İlahi Komedya Şiiri…. )

 

Prof. Yeonmi Park, Demokratik Kore,  Pyongyang Kim İl Sung Üniversitesi, İnsan Bilimleri Fakültesi  öğretim üyesi.

Kaynak:sosyalistbirlik.com