TAM BAĞIMSIZLIK KULVARINDA BULUŞALIM

Her karşı devrim yeni bir devrimci atılımla karşılaşmıştır.1876 Anayasa Hareketi, 1908 Jön-Türk Devrimi, Çanakkale ve Milli Kurtuluş Savaşları, 1960 Devrimi, 68 Hareketi, Cumhuriyet Mitingleri ve Gezi eylemleri, karşı devrimlere verilen cevaplardır. Gelişmeler yeni devrimci atılımın bu tarihi kulvar üzerinden gerçekleşeceğini gösteriyor.

Bağımsızlık Kulvarında Buluşalım

Bu kulvarı emperyalizme ve piyonlarına karşı mücadele edenler dolduracak.

Bu kulvarda sosyalistler de olacak, ulusalcılar da.

Bu kulvarda işçisiyle, köylüsüyle, gençliğiyle, esnafıyla bütün halkımız olacak.

Bu kulvarda emperyalizme karşı bütün dünya halkları olacak.

İşte biz devrimciler yayın hayatına başlayan ve kararlılıkla sürdüren ‘Türkiye Gerçeği’ ile bu kulvarın doldurulmasına hizmet edeceğiz. Cumhuriyet Devrimi’nin tamamlanması mücadelesinde yerimizi alacağız.

Değerli Arkadaş,

Emperyalizm yenilecek, bağımlılık ve sömürü ilişkilerine son verilecek, Türkiye tam bağımsız olacak. Bu amaçla yola çıktık.

Bu koşullarda bizlere akıllı ve stratejik düşünmek ve davranmak yaraşır. Bilimden ve emekten yana olan tüm ilerici, devrimci ve sosyalistlerin anti-emperyalist halk cephesinde buluşması yaşamsal bir zorunluluktur.

Sizleri, bu doğrultuda yayın hayatına başlayan ‘Türkiye Gerçeği’ sitesini izlemeye, haber yazı, mektup ve bağışlarınızla dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

                                                                 TÜRKİYE GERÇEĞİ