HALUK ERGÜVEN YAZDI: SON ŞİİRLER, SON ŞARKILAR

Neron Roma'yı yakıp intihar etti. Roma çatırdamaya başlamıştı Neron'dan sonra dörtyüz yılda yıkıldı, tüm Roma şaşırmıştı. Roma sefahat yaşarken Cermenler yeni bir anlayışla doğuyorlardı, Roma'yı yıktılar. Direnen Doğu roma, şaşırmıştı, hurafelerle uğraşmaya başlamıştı, bilimden yana, akıldan yana olduğu için yükselen Osmanlı Feodalitesi tarafından yıkıldı.

Osmanlı değişimi anlamamış çok şaşırmıştı, çok cepheli az düşünceli çatışmalara girdi, yıkıldı.

Bütün dünya şaşırmıştı, sanayi devrimi kabuğunu çatlatıyordu, Hitler Dünyanın en büyük insanlık suçu ile bu çatırdamanın piyonu oldu, yıkıldı.

Esaslı değişimler, değişim öncesi birikmiş düşmanlık ve öfke ile, değişimin kanlı olmasına neden olur. Yukarıda saydığımız bu değişimler de öfke ile kanlı olmuştur.

Her değişimin şafağında, en geri ve en ilkel yönetimler oluşur.

Hurafeye ve cehalete dayanan davranışlar, bir süre için toplumda, yapılanlara gülüp geçme, önemsememe ile karşılanır. Toplumun bu yaklaşımı cehaleti azdırır. Cehalet ve cüret her alanda etkili olmaya başlar. Dersinden zar zor geçen öğrenci, hocası ile TV programına çıkınca not vermesi gerekenin kendisi olduğu rüyasını görmeye başlar. Aklı ve bilimi yadsımak öylesine yaygınlaşır ki, bilimden yana olmak, "bilimi kutsamak suçu" diye icad edilen, bir suç gibi gösterilmeye başlanır. Bu anlayışta olanlar, çıkarlarına uygun, teknolojiden sonuna kadar yararlanırlar ama aynı zamanda kitap yakarlar, düşünceyi suç sayarlar, özgürlüklere karşıdırlar, savaş isterler.

Çünkü şaşırmışlardır, hayal güçlerinin ötesinde maddi olanaklara kavuşmuş olmaları onları çok şaşırtmıştır. Bu şaşkınlıkla daha da şaşırarak kendilerinin ilahi bir güç tarafından gönderildikleri sihrine bile kapılırlar.

Neron, şiir yazmak için Roma'yı yakar,bir başkası insan yakma fırınları kurar, bir diğeri meleklerin erkek mi kadın mı olduğunu tartışır, şaşırmışlardır ve yıkılırlar. O yıkıntılardan insanlık; betonun ufacık yarığından boynunu uzatan bir çiçek gibi,

yeniden açar.

Zaman geçer, tarihi, tarih olmadan yaşamaya başlarız.

BOP Ortadoğu'ya demokrasi getirmek için, katliam yapar. Bu katliama, bütün şaşırmışlar katılır.

Milyonlar acı çeker, önce çocuklar sonra kadınlar.

Acılar, bir avuç insanın cebine milyonlarca dolar girmesini sağlar.

Küreselleşmeye karşı çıkanlarla, küreselleşmeden yana olanlar boğuşurken, yeni emeğin küresel bir güç olduğunu, şaşırdıkları için fark etmezler.

Şaşkınlık salgınla birlikte salgın duruma gelmiştir, bütün yöneticiler hep birlikte şaşırmışlardır. Artık işin sonuna gelinmiştir.

Birisi, kendisine oy verenlerin çaresizliğinden yararlanarak iktidar olur. Ama değişen üretim ilişkilerini kavramamıştır. Desteği kaybeder, taraftarları ile kongre binasını basar.

Yaşlı şaşırmış kurt bundan yararlanır, belki de eski alışkanlıkla rakibini el altından gaza bile getirmiş olabilir. O da üretici güçteki emeğin değiştiğini fark etmemiştir. Şimdi demokrasi kahramanı olarak, eski usül pazar sorununu çözmek üzere, her yere demokrasi götürüyorum kılıfı ile kılıcını çekecektir.

Bazen seçimde hile yapanları, bazen seçim sonuçlarını kabul etmeyenleri demokrasi adına dövmeye kalkacaktır.

Sonunda en büyük rakibi ile en büyük dostluğu kurup hem kendini hem herkesi şaşırtabilecektir.

Bütün dünyada şaşkın iktidarlar, farkında olmadan son şiirlerini yazmaya, son şarkılarını söylemeye başlamışlardır.

Bizler şaşırmıyoruz, bilimle, sanatla, barış isteğimizle, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada bunların topunu, şaşkına çeviriyoruz.