Alaettin Hacimuezzin: BUĞDAY RÜŞEYMİ FINDIK MANTAR HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Buğday Rüşeymi, Fındık, Mantar Hafızayı Güçlendiriyor.

Doğal bir madde olan spermidin , buğday rüşeymi ,fındık , mantar ve diğer birçok yiyecekte bulunur ve uzun süredir sağlığa yararlı tarafları araştırılıyor. GRAZ ÜN.’den Sabrina Schroeder ve ekibi spermidinin buğday rüşeymi  yaşlılıktaki bellek kaybına karşı iyi gelip gelmediğini araştırdı. Araştırmacılar 1995-2000 Yılları arasında 800 yaşlıyı inceledi. Daha fazla spermidin alan katılımcılarda beş yıl sonra daha az bilişsel  körelme olduğu saptandı. Bu bağlantı hem kadınlarda hem de erkeklerde geçerli ve çeşitli yaş gruplarında ve kategorilerde de tutarlı kaldı. Ama, spermidin beyne nasıl etki yapıyor? Araştırmacılar, böcekler ve farelerle gerçekleştirdikleri ayrıntılı analizler sonucunda,daha fazla spermidin sayesinde hipokampüs’teki mitokondiri işlevinin arttığını gördüler. Bilim insanları uzun bir süredir "hücrelerin enerji santrallerinin "ilerleyen yaşla birlikte daha az çalıştığını ve bu yüzden özellikle de beyin hücrelerine yeterli enerji gitmediğini biliyorlardı. Son verilere göre spermidin, belli başlı mitokondiri proteinlerinin üretimini tetikleyen biyokimyasal bir reaksiyon zincirini harekete geçiriyor; bu da hücrelerin enerji santralı olan mitokondirileri güçlendiriyor. (Dietary spermidin improves cognitive function ,Cell Reports) ( Cumhuriyet 17 .05 .2021 s:16)

 

BİZİM İLAVEMİZ: Bellek gücü için beyin sağlığı için önemli ürün :(FINDIK) . Dünya fındık üretiminin %70’i ülkemizde yetişiyor. Fındık üretim ve ihracat piyasası için izlenecek yolun önemli noktalarını belirtelim: 

  1. Fındığın %70'i çikolata sanayinde, %20'si pastane ve bisküvi mamullerinde, %10’u ise kuru yemiş ve yağ sanayinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı fındığa olan talep artışı şekerleme ve çikolata sanayisinin büyümesine ve bu sanayide fındığın tercih edilmesine bağlanmaktadır. Yerel Sanayi’yi bu konuda teşvik etmek fındık ziraatını da desteklemek anlamına gelir.(“Üretici olmamalarına rağmen fındığı ham madde olarak ithal eden, sanayisi gelişmiş ülkeler; fındığı ileri işlenmiş ürün olarak dünya piyasasına arz etmektedir. “ bilgisini dikkate alalım. ”(https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/findik2019.pdf)  

2019 yılında ülkemiz fındık ihracatının %60’ı natürel iç fındık, %18’si işlenmiş fındık, %22’si ise ileri işlenmiş fındıktır (KİB).  İşlenmiş fındık sanayinin önemini bu rakamlar simgeliyor.            

2- Bellek gücü hk.tıp bilgisinin fındık türevleri üzerine yazılmasını sağlayalım

 

FINDIKTAKİ TÜM YETKİ İTALYAN TEKELİ FERRERO’YA DEVREDİLDİ

2009 yılında devletin fındıkta fiyat belirleme sorumluluğu bitirilerek, fiyat oluşumu tümüyle serbest piyasaya bırakıldı. Her türlü destekten yoksun bırakılan fındık üreticisi korumasız bırakıldı. İtalyan fındık tekeli Ferrero, fındığın her aşamasını belirler hale geldi. (Tütünde TEKEL’i kapattık.Sigara için yabancılara bağlanmamızı “Duyun-u Umumiye’de Reji İdaresini “ hatırlattığı için içimize sindiremiyoruz.)

Ancak TMO fındık alımıyla 2017 yılında yeniden görevlendirilmiştir. 2016-2017, 2017-18 ve 2019-20 üretim sezonlarında TMO tarafından müdahale alımı yapılmasının etkisi halen soru işareti taşıyor.

(https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/sektorraporlari/findik2019.pdf

4- Türk fındığının kalite ve veriminin korunması noktasında büyük rol üstlendiği belirtilen LİSANSLI DEPO uygulamasının da yaygınlaştırılması gerekiyor. "https://www.dunya.com/sektorler/tarim/findik-ureticisine-lisansli-depo-daveti-haberi-478720

5- Fındık iyi ki Karadenizde yoğun yetişiyor.Küresel iklim değişimi yüzünden Akdeniz iklimin kuzeye kayacağını Güneydoğu Anadolu ve Konya Ovası dahil çölleşme işaretleri verildiğine tanık olunuyor.Çevre duyarlılığı ile hep dile getiriyoruz: Trakya-Marmara -Karadeniz bölgeleri tarım için stratejik bölge ilan edilsin ÇİVİ çakılmasın.Doğa, geçmiş kuşaklardan miras ama gelecek kuşakların emaneti olduğunu ekolojik zorunluluk idrakiyle gönlümüze ne zaman yazacağız?

 

Alaettin Hacımüezzin
İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)
https://tr-tr.facebook.com/people/Alaettin-Hacımüezzin/634684432