ZEYTİNLİKLER KURTULDU

ZEYTİNLİKLER KURTULDU

Zeytinlikleri madenciliğe açan değişikliğe Danıştay 'dur' dedi

Danıştay, zeytinlik alanların maden faaliyetlerinde kullanılmasını yasaya aykırı buldu. Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasının önünü açan yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu. Gerekçe olarak Zeytincilik Kanunu olarak bilinen, 3573 sayılı kanuna aykırı hükümler gösterildi. Danıştay kararı tüm çevreciler ve çevre gruplarınca mutlulukla karşılandı.

Resmi Gazete'de 1 Mart 2022'de yayımlanan düzenleme ile Maden Yönetmeliği'nde kritik bir değişiklik yapılarak madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda zeytin sahası üzerinde maden tesisi açılmasına olanak tanınmıştı.

Düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'da çok sayıda dava açılmıştı.

 

DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Danıştay 8. Dairesi, incelemesini tamamlayarak davayı esastan karara bağlayana kadar düzenlemenin 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu'na aykırı hükümler içerdiği ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.