ULAŞ ÜSTÜNDAĞ YAZDI:AMERİKA HER YERDE YENİLİYOR

ULAŞ ÜSTÜNDAĞ YAZDI:AMERİKA HER YERDE YENİLİYOR

Latin Amerika'da sol hükümetler tarafından yönetilen ülkeler pembe renkte belirtilmiş. Aralarında Meksika ve Arjantin hükümetleri sosyal demokrat özelliklere sahip. Venezuela, Bolivya, Nikaragua,  Peru, Kolombiya, Honduras ve Şili'deki hükümetler demokratik-sosyalist. Küba'da da komünist bir sistem geçerli. Brezilya'da da Lula Da Silva'nın Ekim Ayı'nda seçilmesiyle birlikte Latin Amerika'da pembe sol dalga daha da güçlenecek.  Bu durum en azından kıta genelinde ABD hegomanyasının azalmasına, zenginlerden yoksullara kaynak transferinin yapılmasına, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve yerli haklarının artmasına neden olacak. Ayrıca kıtanın entegrasyonu güçlenecek ve  Küba, Venezuela ve Nikaragua gibi ülkelere uygulanan katı ambargonun gevşemesine yol açacak.

Yıllardır ABD destekli sağ iktidarlar tarafından yönetilen bu ülkelerin halkları neo-liberalizme karşı biraz nefes alacak olsalarda, kıta solunun genelinin alması gereken çok yol var. Neo-liberalizmi dert edinen bu iktidarların kapitalizme ve emperyalizme karşı net bir duruşları yok.

Bir harita ve şunu diyen bir yazı 'Governments of Latin American countries Political leanings of governments Centre Left Right' görseli olabilir