ULAŞ ÜSTÜNDAĞ : SALGIN SÜRECİNDE GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

ULAŞ ÜSTÜNDAĞ : SALGIN SÜRECİNDE GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

Bolivya’da sosyalist hükümet başkanı Luis Arce geliri 30 milyon bolivanoyu aşan zenginlere servet vergisi getirdi. Bu durum Bolivya’da en zengin 150 kişiyi etkileyecek ve fazlasına sahip olandan yoksula kaynak transferi yapılacak. Arjantin’de de Sol-Peroncu Devlet Başkanı Alberto Fernandez’de benzer bir şekilde ülkede geliri 2,5 milyon dolardan fazla olanlara servet vergisi getiriyor. Bu sayede koronavirüsün en çok etkilediği yoksullara sosyal yardım yapılacak. Servet vergisi neo-liberalizmin son 40 yılda yarattığı derin eşitsizlikleri azaltabilmek için ana akım iktisatçılarında dile getirdiği bir uygulama. Fakat toplumsal eşitsizlikleri tamamen yok etmek için onu doğuran mülkiyet ilişkilerine odaklanmak gerekiyor. Ellerinde emeklerinden başka satabilecekleri hiçbir şeyi olmayan yoksulların bu durumdan kurtulabilmesi için daha radikal yöntemler gerekiyor… 

                                                                                   Ulaş Üstündağ