TUNA AKINCILAR : MİLLİYETÇİ NELERİ YAPMALI?

Kavramlar doğru yerlerine oturtulmazsa, düşünceler hep karmaşık olur ve doğru sonuçlara ulaşılamaz.
Demek istediğimizi örnekle açıklayalım.
Ülkemizde Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü olarak anılan kişi ve topluluklar milliyetçiler olarak yaftalanmışlardır.
Böyle ise;
Milliyetçi sayılanların, orman yangınlarında yanan ağaçların yerine fidan dikmeleri,
Bütün nehirlerimizi zehirleyen fabrikalara karşı çıkmaları, en azından arıtma tesisi kurmaya zorlamaları,
Emperyalizme ve siyonizme karşı, arada laf üretmekten öte bir tavır almaları,
NATO üyeliğini eleştirmeleri,
Tarımda yerli tohum kullanılması için çaba harcamaları,
Mafya tipi örgütlenmelere karşı durmaları,
Yoksulların haklarını savunmaları,
Millet yerine ümmet anlayışını getiren tarikat ve cemaatlere direnmeleri,
Coca Cola, Mc Donalds ve benzeri ürünlere karşı en azından söylem geliştirmeleri,
Toplumsal adaleti sağlama yönünde bir duruşa sahip olmaları,
Milli eğitimi savunmaları,
Kamu mallarının satışına sessiz kalmamaları,
Çevre sorunlarına duyarlı olmaları,
Ve benzeri konularda Milli bir duruş içine girerek vatansever olduklarını kanıtlamaları gerekmez mi?
Bütün bunlar olmadığına göre, bu kavram yanlıştır.
Kısacası vatansever (yurtsever) olanlar yukarıdaki tanımda ifade edilen Milliyetçiler değildir.
Bunları ülkemizde sadece Devrimciler savunur ve yapar.
Kısaca ekleyelim ki, ülkemiz halkının da bu kavramları yerli yerine koyduğunu kanıtlayan, yüz binden fazla olduğu saptanmış olan halk edebiyatı örneklerinin hiç birinde, milliyetçilikten söz edilmez ama yukarıda bizim saydığımız tavırların hemen hepsinden söz edilir.