TUNA AKINCILAR : GÖZLEMİMDİR

Belki üç dört tane namuslu üye vardır ama bu yaşa kadar öğrendiğimize göre hangi siyasi parti olursa olsun, üyelerin çoğu partinin ilkelerini hayata geçirmekten çok, önemli biri olma gayretiyle çaba harcıyor ve öne çıkmaya çalışıyor. Bu bencil yapı kısa sürede meyvesini veriyor ve bu tipler delege filan oluyor... Daha bencil olan ve kendilerini iyi pazarlayabilenler de yükseliyor. Milletvekili ya da parti üst yöneticisi olabiliyorlar.
Bu durum elbette bir partiden diğerine transfer işlerini de mümkün kılıyor. Kendi bireysel çıkarlarını üstün gören bu kişilikler, daha önemli biri olmak ya da daha çok mali gelir elde etmek için kolayca parti değiştirebiliyorlar.
Bu tipleri tanımak için yapılacak şey, herhangi bir dernek ya da partinin toplantılarına düzenli giderek gözlem yapmaktır. Oraya gelenlerden hangileri görücüye çıkmış gelinler gibi süslenip püslenmiş, saçlarını iyice taramış, parlak görünüyorsa söylediğimiz tipler onlardır. Hatta bazılarının yanında bir kaç tane yağcı da bulunuyor olabilir. Yağcılar her fırsatta muhteremi alkışlayarak ya da paltosunu tutarak, onun ne önemli biri olduğunu göstermeye çabalarlar...
Tuna Akıncılar