İSMAİL DURNA:TÜRKİYE SEÇENEKSİZ BIRAKILAMAZ

Doğu Perinçek’in Milli Devlet Bildirgesi

Vatan Partisi Genel Başkanı  Sayın Doğu Perinçek, 28 Nisan Pazar günü yaptığı basın toplantısında,  Vatan Partisi’nin “Milli Devlet Bildirgesi’ni” kamuoyuna duyurdu.

Sayın Perinçek açıklamasında; Türk Milleti’nin öncülerini de göreve çağırdı. “İşçi sınıfımız, çiftçimiz, zanaatkâr ve esnafımızdan millî sanayici ve tüccarımıza kadar bütün millî sınıfları iktidar hedefiyle birleştireceğiz.” Dedi. (*)

Açıklamanın içeriğine katılmamak mümkün değil. Fakat bu bildirgenin hayata geçirilmesi, aynı terminolojiye ve dünya görüşüne sahip olan ve yumruğu aynı noktaya vurma becerisi kazanmış olan bilimsel sosyalist bir partiyle mümkündür. VP’nin mevcut konumuyla ve örgütlenme tarzıyla bu hedefe ulaşılamaz.

Şöyle ki; açıklamada da görüldüğü gibi parti , bütün milli sınıfları kucaklıyor. Adı konmasa da cephe, parti içinde oluşturuluyor. Bu durumda, sınıfların iktidar mücadelesinde en üst ideolojik, siyasi  ve örgütsel mücadele aracı olan ‘PARTİ’  sınıfsal içeriğinden kopartılıyor. Bunun yerine, bizzat parti içinde,sınıfların asgari müştereklerde uzlaştığı “Cephe” kuruluyor.

 

Bu Çizgi İflas Etti

Yeni bir icatçılıkla cepheyi kendi içinde kuran bu parti modeli, gerçek cephe güçlerini de kendisinden uzaklaştırmıştır. Yanlış örgütlenme tarzı, içinde bulunduğumuz tarihi koşullarda, hayata geçirilmesi elzem olan ‘Türkiye Cephesi’ politikasının da önünü tıkamaktadır.

Bu çizgi 18 yıldır uygulanıyor. Süreç içinde görüldü ki; 2006 yılının 7. Kongresi’nde, tüzük ve programda yapılan değişiklikler hayata geçmedi. Parti bütün alanlarda geriledi. Temel örgütler dağıldı. Öz gücünü dahi koruyamadı. Kazanılan ulusal şahsiyetler dahil, küçümsenemeyecek kopuşlar yaşandı. Bırakalım partiyi, ortada ‘Cephe’ diye bir şey de kalmadı.

Görülüyor ki; bir düzeltme hareketiyle partiyi, topluma önderlik edecek bir örgütsel konuma getirmek yerine, iflas eden bu çizgide ısrar ediliyor. Yığınakta yapılan hata inatla sürdürülüyor.

 

Türkiye Seçeneksiz Değildir

Bugün Türkiye’nin en acil sorunu MDD’e önderlik ederek tam bağımsız Türkiye’yi kuracak olan devrimci parti yapılanmasını bir an önce gerçekleştirmektir.

Türkiye seçeneksiz bırakılamaz.

Sosyalist Parti yeni baştan inşa edilecek.

Bu parti bilimsel sosyalizmin rehberliğini esas alacak.

Partinin öncülüğünde Milli Güçler’in en geniş katılımı ile ‘Türkiye Cephesi’ kurulacak. 

 

 

 (*)https://www.aydinlik.com.tr/haber/vatan-partisi-genel-baskani-dr-dogu-perincek-milli-devlet-bildirgesini-ilk-kez-izmirde-acikladi-469018