İSMAİL DURNA:SİSTEM DIŞINA ÇIKMAK

15 Temmuz 2016 Amerikan darbesi bastırıldı. FETÖ Güvenlik kurumlarından uzaklaştırıldı. Bundan böyle emperyalizmin beşinci kolunu, Türk ordu ve polisi içine yerleştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye'yi tekrar Atlantik sistemine döndürecek bir güç anasından doğmamıştır. ABD karar alma mekanizmalarından uzaktırlmış olsa da AK Parti’nin emperyalizmle olan uzlaşmacı çizgisi devam ediyor. Neoliberalizmin ekonomi politikalarında ısrar ediliyor.

Oysa Türkiye’nin gerçek ihtiyacı devrimci çözümlerdedir.  Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı emperyalist tekellerin sömürüsünden kurtarmak, dış borçları tasfiye etmek, özelleştirilen kurumları yeniden halkın yararına kamulaştırmaktır. Üretim devrimiyle, iktisadi alanda da emperyalist bağımlılığa son vermektir.

Türkiye’nin ihtiyacı;Darbecilere yataklık eden İncirlik Üssü’ne el koymak, NATO’dan çıkmak, ABD’nin stratejik ortaklığından ayrılmaktır. Filistin ve Suriye ile derhal işbirliğine giderek, emperyalist zorbalığa direnen ülkelerle birlikte en geniş dayanışmayı oluşturmaktır. Çin ve Rusya başta olmak üzere gelişen dünya ülkeleriyle ittifak kurmaktır.

Bugün yapılması gereken biricik görev zihnen ve ruhen sistemin dışına çıkmaktır. Şablonları kırmak ve özgürleşmektir. Demokrasiyi düzmece seçimlerde ve emperyalizmin aygıtlarında aramak değil, yeniden tanımlayıp emekçi halkımız için yeniden kurmaktır!

Sistem içindeki partiler bunların hiçbirini yapamaz!

Görünürde sosyalist ancak uygulamada sistemin dökülen duvarlarını sıvamaktan öte bir pratiği bulunmayan ve sorunların bir parçası olan iktidara bel bağlayann partilere mecbur değilsin!

Gelişmeler Amerikan emperyalizmiyle keskin bir hesaplaşmaya girildiğini gösteriyor. Acil görevimiz;bu sürece önderlik edecek yeni bir oluşumun yaratılmasıdır.