İSMAİL DURNA:KİLİT SORUN

KİLİT SORUN

Toplumlar hep ileriye doğru değil, zaman zaman da geriye doğru evrilirler. Hem Kemalist devrimi hem de Ekim devrimini bu duruma örnek gösterebiliriz. Partilerde bu toplumun bir parçası.Toplum geriye doğru gidince üst yapıyı oluşturan partilerde de savrulmalar oluyor. Sağcılaşma, liberalizme kayma, maceracılık vb. revizyonist eğilimler ortaya çıkıyor. Şayet gerekli önlemler alınmazsa sorun büyüyor ve iflah olmaz bir noktaya geliyor. Böylece geri dönüşüm tamamlanıyor.

 

Peki Sorun Nasıl Çözülür?

Mao Zedung’un “Karargahları Bombalayın” talimatı ile başlattığı BÜYÜK PROLETER KÜLTÜR DEVRİMİ sadece Rusya ve Çin’de ‘sosyalizmde geri dönüş’e cevap niteliğinde değildir. Bu aynı zamanda bütün sosyalist partileri yakından ilgilendiren evrensel bir devrimdir. Kültür devrimiyle toplumun dönüştürülmesi, sınıf ve parti içindeki sağcı ve revizyonist eğilimlerin bertaraf edilmesi sağlanmıştı. Günümüzde yaşanmakta olan Çin mücizesinde Kültür Devrimi’nin yarattığı yönetici ve kadroların payı yadsınamaz.

 

Düzeltme Hareketi

Önümüzde böyle pratikte yaşanmış, devrimci partilerin sahip çıkacağı ve kendi özgün koşullarında değerlendireceği zengin bir Kültür Devrim’i deneyi var. Geçmişte devrimci parti cesur bir davranışla “Dar kapıcılığa” karşı düzeltme hareketleri gerçekleştirmişti. Şimdi tam zamanı. Tarihin akışı hızlandı. Devrimci durum olgunlaştı. Kilit sorun MDD’e önderlik edecek yapının örgütlenmesi. Mevcut şartlar, Parti içinde düzeltme hareketini zorunlu kılıyor. Peki bu olmazsa ne olur. İki seçenek kalıyor. Birincisi;yeni bir örgütlenme yaratmak. İkinci seçeneği ise düşünmek bile istemiyorum.