İSMAİL DURNA:AVRASYA’YA NASIL YERLEŞİLİR

Türkiye'nin karşı karşıya geldiği büyük sorunlar Atlantik sistemi partileri’nin önderliğiyle çözülemez. 

Bu partilerle Atlantik’ten kopup Avrasya’ya da yerleşilemez.

 AKP;  gelebileceği yere kadar gelmiştir.

Olumlu adımlar atmasına karşın kesin kopuşa önderlik edemeyeceği anlaşılmıştır.

AKP’nin, emperyalist ilişkiler ağının bir parçası olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır.

AKP’nin; ekonomide neoliberal politikalardan vazgeçilmesi, dış borçların tasfiyesi, yabancı şirketlerin kamulaştırılması, ABD ve NATO ile olan iplerin atılması gibi bir kaygısı bulunmuyor.

Avrasya’ya yerleşme Bilimsel Sosyalist bir partinin önderliğinde kurulacak ‘Türkiye Cephesi’ ile olacaktır.