İSMAİL DURNA: KÖKLERİMİZ

Geçmişi olmayanın geleceği de olamaz.

Devrimci bir hareket köksüz olmaz.

Her hareketin esas olarak dayandığı kökleri vardır. 

Geçmişi pazarda domates alır gibi seçemezsiniz.

Bunu alıyorum, öbürünü almıyorum diyemezsiniz.

Geçmiş bir bütündür ve hepimizindir.

Bunun reddi kendi ayağına kurşun sıkmaktır.

200 yıllık MDD geleneğine dayanıyoruz.

Bunun içinde  1920’lerin ve 1930’ların TKP’si de var.

Olumlu ve olumsuz yanlarıyla TKP’ye ve önderlerine sahip çıkıyoruz.

Bilmsel sosyalist Köklerimiz 22 Eylül 1919’da İstanbul’da kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası’ndadır. Şefik Hüsnü’lere, Nazım Hikmet’lere, Hikmet Kıvılcımlı’lara, Reşat Fuat Baraner’lere, Mihri Belli’lere dayanıyoruz.