Prof. Dr. İlyas YILMAZER: HAVANDA SU DÖVÜLÜYOR

Kulaktan dolma bilgilerle havanda su dövülüyor. Bir deli kuyuya taş atmış. 40 akıllı çıkaramayacak. Vay başımıza gelenler! “Bunların hepsi deli. beşikteki de başını sallıyor” atasözünü anımsatıyor.

Temel yol haritası aşağıdaki şekilde olmalıdır.:

  1. Depremlerin ovada yıktığı gerçeği ulusal ve uluslararası binlerce olguda (case) kanıtlanmıştır.
  2. Bu ovaların Anayasamız ve doğa yasaları gereği yapılaşmaya açılması anayasal suçtur. Derhal kapatılmalıdır.
  3. Bu ovaların sınırları 1/500 bin ölçekte 1935-1965 arasında ülke genelinde MTA tarafından tamamlanmıştır. Daha sonra da yine MTA tarafından 1/100 bin ölçekte güncelleştirilmiş ve sayısallaştırılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla 1/25 bin ölçekli olarak ta MTA’nın elinde sayısallaştırılmışları var.

Son fakat en önemlisi her belediyenin ilgili mühendislerine 1 günde kendi sorumluluk sınırları içerisinde deprem, taşkın ve yerkayması tehlikesi taşıyan alanların sınırını 1/25 bin ve daha büyük ölçekli haritalara çizmelerini öğreteceğiz. Herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Halkımıza olan borcumuzu öderken Ulu Önderimize layık olmaya çalışmış olacağız. Sonra bu haritalar sayısallaştırıp halkın kullanımına sunulabilecektir. Bütün bu işler için gerekli süre en çok bir hafta alır.

  1. Sonuç olarak bu alanlar yapılaşmaya bugünden kapatılıp bitişiğindeki kayalık alanda altyapı bir plan-program dahilinde tamamlanır. Konutlar da bu alanlarda yapılır. İlgili tarım alanlarındakiler Anayasamız (Madde 46) gereği ovadaki mülkiyeti kadar yeni konutunu bedelsiz olarak alır. Organik tarım üretiminde de, birkaç yılda” dünyada ilk sıraya yerleşiriz.