MUSTAFA İLMİAN YAZDI:SOVYETLER BİRLİĞİ TARİHİNDEN


1-Ankara Fişek Fabrikası (1924)
2-Gölcük Tersanesi (1924)
3- Şakir Zümre Fabrikası (1925)
4-Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)
5-Alpullu Şeker Fabrikası (1926)
7-Uşak Şeker Fabrikası(1926)
8-Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)
9-Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)
10-Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)
11-Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1928)
12- Ankara Çimento Fabrikası (1928)
13-Ankara Havagazı Fabrikası (1929)
14-İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)
15-Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)
16-Nuri Killigil Tabanca, Havan Ve Mühimmat Fabrikası (1930)
17-Kırıkkale Elektrik Santrali Ve Çelik Fabrikası (1931- Genişletildi)
18-Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)
19-Turhal Şeker Fabrikaları (1934)

20-Konya Ereğli Bez Fabrikası(1934)
21-Bakırköy Bez Fabrikası (1934)
22-Bursa Süt Fabrikası (1934)
23-İzmit Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1934 Temel Atma)
24-Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934 Temel Atma)
25-Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)
26-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)
27-Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)
28-Ankara, Konya, Eskişehir Ve Sivas Buğday Siloları (1934)
29-Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrikası (1935 - Tamamlandı)
30-Kayseri Bez Fabrikası (1934 Temel Atma)
31-Nazilli Basma Fabrikası (1935- Temel Atma)
32-Bursa Merinos Fabrikası (1935 Temel Atma)
33-Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935 Temel Atma)
34-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935)
35- Ankara Çubuk Barajı (1936)
36-Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)
37-Barut, Tüfek Ve Top Fabrikası (1936)
38-Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936- İlk Türk Uçağı Nud-36 Üretildi)
39-Malatya Sigara Fabrikası (1936)
40-Bitlis Sigara Fabrikası (1936)
41-Malatya Bez Fabrikası (1937 Temel Atma- Bu Fabrika Hariç Bütün Bez Ve Dokuma Fabrikaları Atatürk'ün Sağlığında Açılmıştır.)
42-İzmit Kağıt Ve Karton Fabrikası (1934- Temel Atma)
43-Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937- Temel Atma)
44-Divriği Demir Ocakları (1938)
45-İzmir Klor Fabrikası (1938- Temel Atma)
46-Sivas Çimento Fabrikası (1938-Temel atma)

SSCB yöneticisi Stalin'in Atatürk dönemi Türkiye'sinde inşaa ettirdiği sanayi işletmeleri, fabrika ve tershaneleri.Belirtmek gerekir ki; bu fabrikaların teknolojileri ülkemize SSCB'den gelmiş, fabrikaların kurulumunda Sovyet teknisyenleri ve mühendisleri görev almış veya SSCB'den alınan düşük krediler ile dolaylı olarak bu üretim atılımları yapılabilmiştir. 

Stalin'in ve Komünizm'in Türk düşmanı olduğunu iddia edenler memleketimizde özellikle Türkiye İşçi Sınıfına, Dünya İşçi sınıfının öğretmeni ve bir zamanlar önderi olan Stalin'in yaptığı yardımların nedenini açıklayamazlar.

SSCB bu yardımları neden yaptı?

1-) Yeni kurulan ve Emperyalizme karşı savaş vermiş Türkiye'nin SSCB'ye doğal müttefik olması önemliydi.

2-) Türkiye İşçi Sınıfının bu sanayi gelişimiyle birlikte gelişip serpileceği de açıktı. SSCB'nin doğrudan müdahalesi ile gelecek bir sosyalist iktidarın kökü dışarıda olacağı için kalıcılığı olmazdı. Devrimin Türkiye halkı tarafından benimsenmesi ve bunun maddi nedenlerinin idrakıyla gerçekleşmesiyle devrim gerçekleşebilirdi. SSCB o dönemler henüz revizyonist değildi ve tarihsel maddecilik gereğince Türkiye Proletaryasının gelişiminin Türkiye Burjuvazisinin gelişimiyle paralel olacağını idrak etmiş durumdaydı. 1920'lerin ve 30'ların Türkiyesinde köylülük ezilen esas tabakayı temsil ediyordu. Köylülerin proleterleşmesi ancak sanayinin ve buna bağlı olarak gelişen ticari hayatın yoğunlaşması ile gerçekleşebilirdi. Devrim ancak o zaman kitlelerini bulabilirdi.

Fakat Türkiye Burjuvazisi bu tür yardımları unutturmakta veya SSCB'yi " moskof " olarak nitelendirip halk'a işçi iktidarını yanlış tanıtmakta ısrarcıdır. Çünkü onlar Emekçi Halkımızın ülkedeki her şeyin sahibi olsun istemezler.

3-) Modern Türk sanayisinin temeli bu yardımlarla atılmıştır. Türk vatanının bu yöndeki kurtuluşu da SSCB'nin Türk Kurtuluş savaşına yaptığı silahlı yardımlar kadar önemlidir. Çünkü cephede savaş kazanmak yetmez bir de iktisadi savaşı kazanmak gerekir. Halk'a bu mücadelenin olumlu etkilerini yansıtmak gerekir. İşte Stalin'in yaptığı bu yardımlar da aslında İşçi Sınıfının kalabalıklaşıp ülkenin kaderini doğru bir bilinçle eline alması gerektiğine inandığı; Marksizm-Leninizm düşüncesinin Türkiye proletaryasının bilincinde pratik hayatın icinde şekillenmesini istediği içindir.

Türkiye Halkı; yani işçi sınıfı, köylüler, tüm ezilen tabakalar Stalin'e bu yönde minnettar olmalıdır. Onun bu fabrikalarla ektiği sınıf tohumları çiçeklenmeye devam etmekte, öngördüğü gibi sınıf bilinçli işçiler ve öncüleri tarihimizi şekillendirmiş ve şekillendirmeye de devam etmektedir. Bu mücadele SSCB'nin dağılması ile son bulmuş değildir. Uzlaşmaz çelişkilere sahip sınıflar toplum içerisinde var olduğu sürece tarih ilerleyecek, bazen ise gerileyecektir. Bu mücadele önce bir kaç ülkede sosyalizmin tekrar inşası sonra ise geçmişin hatalarından ders çıkaran öncülerin yapacakları ile önce dünyada sosyalist hegemonyaya en sonunda da sınıfsız, sömürüsüz bir dünyanın maddi koşullarını yeni üretim biçimleriyle tahsis eden komünist dünya birliğine kadar devam edecektir.