KAAN ARSLANOĞLU:TABİPLER BİRLİĞİNİN SUÇLARI

Bu şebekenin ayıpları yalnızca PKK yancılığıyla sınırlı değil. PKK yandaşlığını nasıl içlerine sindiriyor tüm bu kitle? Oraya nasıl geldiler? On yıllardır anlatmaya çalıştığımız gerçekler var. Şimdi fikir özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden bahsediyorlar ya… Bunlar en ufak farklı fikre tahammül etmezler. İktidarı, muhalefeti birçok tartışmayı bastırmakta ortaktır. Sağcısı, solcusu, Kemalisti, komünisti şu aşağıdaki maddeleri tüm bir medyada, sosyal medyada örtbas etmekte ortaktır.

1- Tabipler Birliği uluslararası medikal kartelin Türkiye kolu olarak çalışır. Bilim adı altında, tıp ve sağlık kisvesinde kirli lobicilik normal karşılanır. Tüm bu çevreler boğazlarına kadar parasal ve akademik çıkar ilişkisi batağındadır. İktidarı, muhalefeti, komünisti, sosyalisti… bu ilişkilerde kim kimdir ayırt edilemez, herkes her şeydir, belli bir elit tabaka topyekun iktidardadır. Başını da TTB çeker.

2- Son salgında hekimlerin, sağlıkçıların büyük çoğunluğu kahramanca savaştı. Ama Tabipler Birliği 5. kol faaliyetini azgınca sürdürdü. Ölümler söylenenin 20 katı, 50 katı gibi demeç üstüne demeç verdiler. Uluslararası panik lobisinin en aktif gücü olarak çalıştılar. Yarattıkları moral yıkımla tam bir halk sağlığı sorunu haline geldiler, ölümlere yol açtılar. Üstelik karşı yöndeki bilimsel fikirlerin ortaya konulmasını saldırgan ve faşist tavırlarla bastırdılar.

3- Şebnem Fincancı ve yetiştirmesi Canan Kaftancıoğlu uluslararası misyon verilmiş unsurlardır. Bunlar Bosna’da NATO görevlisi olarak birlikte çalıştılar. Her yerde Şebnem hanımın büyük kahramanlığı olarak reklam edilen Bahreyn’deki görevi de bir tür ajanlık uygulamasıydı ve bir kişinin tek başına başarabileceği şey değildi.

4- Ergenekon davasındaki muhbirlik görevi, onca müracaatçı arasında müdahil görevi verilen birkaç kişiden biri olması da FETO’nun yakın dirsek temasını gösterir. Tabipler Birliği’nde böyle unsur çok fazladır.

5- Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar davasında sanıklara görmeden, muayene etmeden rapor vermesi bu cinayetlerin faili meçhul kalmasına neden oldu.

6- Bu şebeke tabipler arasında görmeden, muayene etmeden rapor verilmesini, tıbbi yargıda bulunulmasını normal karşılayan etik bir çöküşe yol açmıştır.

7- Bunların PKK’nın “legal” gücü olduğunu zaten herkes biliyor. PKK’nın hiçbir suçunu kınamadılar, ülkeyi bölmeye ramak kalmış HENDEK KALKIŞMASINDA BİLE PKK TARAFINI TUTTULAR. PKK’nın Kürt katliamlarını görmezden geldiler, işkencelerini, infazlarını görmezden geldiler, PKK’nın kadın ve çocukları kullanmasını, onları öldürmesini görmezden geldiler, PKK’nın HDP içindeki muhaliflerini öldürmesini bile görmezden geldiler. PKK’nın hastane bombalamasını, sağlıkçı ve doktor öldürmesini bile haklı göstermeye çalıştılar.

Üstelik tüm bu azgın faşist tavırlarını medya, sosyal medya, uluslararası destekle solculuk, özgürlükçülük ve hiç utanmadan “İYİ HEKİMLİK” olarak gösterdiler.

Bu bir kısa özet… daha önce yüzlerce sayfa yazdık, yüzlerce kanıt belge sunduk. Ama güç onlarda, medya onlarda, yüzsüzlüğün verdiği büyük kudret onlarda.