Fevzi KURTULUŞ : MARAŞ'TA YİTİRDİĞİMİZ CANLARA SAYGIYLA

Çorum, Maraş, Sivas, Başbağlar, Gazi ve benzeri tüm katliamlarin arkasında emperyalizm, kontrgerilla ve onların ülke içinde kullandığı maşalar vardır.

Bu tezgahlar bazen milliyet, bazen de mezhep ayrışması üzerinden tezgahlanır. Ve bu provakasyonlar genellikle sınıf hareketinin yükseldiği, burjuvazinin korkuya kapıldığı ya da iktidarda kim olursa olsun, dış pokitikada emperyalizmin denetimi dışında bir icraata giriştiği zaman veya darbeler öncesinde gerçekleşir.

Çorum ve Maraş 12 Eylül faşizmine giden yolun taşlarını döşemek içindi. Sivas ve Gazi ise ülke çapında bir mezhep kışkırtması amaçlıydı. Çünkü o dönemde Çin ile bir yakınlaşma ve Irak'ın kuzeyine büyük bir askeri harekât planı vardı ki bu harekat Gazi katliamı sonrası yine de yapıldı.

Hatırlayın, bu harekatın adı Çelik Harekatı'ydı ve ABD 10 bin CiA pejmergesini bölgeden cıkarmak zorunda kaldı ve Guam adasına taşıdı.

Başbağlar katliamı ise yine ABD'nin güdümündeki PKK tarafından yapıldı. Mezhep kışkırtmasını etnik kışkırtma ile taçlandırmak istediler. Aynı zamanda Sivas'ın intikamını aldık bahanesiyle, Alevi Bektaşi kitlesini Cumhuriyet ve Atatürk'ten koparma, bölücülük üzerinden emperyalizme bağlama operasyonuydu.

Tüm bu insanlık dışı katliamları lanetliyoruz. Ancak meselelere salt bir mezhep yada etnik mesele diye bakarsak yanılırız ve emperyalizmin böl parçala yönet politikasına, oyununa alet oluruz. Aynı zamanda temel mücadelemiz olan emek hareketine de büyük bir darbe vurmuş oluruz.

Tezgah başındaki işçilerin, tarlalarını süren köylünün ya da marabanın kaderi ortaktır. Bunun bilincinde olmak ve bu katliamlara karışan güruhu lanetlerken, milyonlarca emekçiyi de hiç bir ayrım gözetmeksizin devrim cephesinde birleştirmenin mücadelesi içinde olmak zorundayız.

Maraş'ta yitirdiğimiz canlara saygıyla...