EN MTLU ÜLKE

EN MTLU ÜLKE

Batılı şirketin araştırmasından dikkat çeken sonuç; Dünyanın en mutlu ülkesi Çin

Türkiye dahil toplam 27 ülkeden 20 bine yakın bireye mutlu olup olmadıkları ve onları nelerin mutlu ettiği soruldu. Araştırmaya göre ABD ve Kanada gibi batı ülkelerinde mutluluk düzeyinde büyük düşüş görülürken Çin ve Rusya gibi ülkelerdeki insanların mutluluk düzeyi arttı. Çin’de araştırmaya katılanların yüzde 93’ü mutlu olduğunu dile getirdi mutluluk düzeyi ile araştırma yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen küresel araştırmada Türkiye dahil toplam 27 ülkeden 20 bine yakın bireye mutlu olup olmadıkları ve nelerin onları mutlu ettiği soruldu. 2011’den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Ipsos Global Advisor araştırmasının sonuçlarına bakıldığında kendisini mutlu olarak değerlendiren bireylerin yüzdesi Kovid-19 Pandemisine rağmen önceki yıla kıyasla neredeyse değişmemiş durumda, 2011 ile kıyaslandığında ise mutluluk düzeyi %14 azalmış gözüküyor.

 

MUTLULUK KAYNAĞI DEĞİŞTİ, PARA DEĞİL SAĞLIK MUTLU EDİYOR

Pandeminin etkisiyle mutluluk kaynaklarında bazı değişimler de gözlemleniyor. İlişkiler, Sağlık ve Güvenlik konuları pandemi öncesine nazaran daha çok mutluluk kaynağı olarak belirtilirken, Zaman ve Para ise önceki yıllara kıyasla daha az dile getiriliyor.

27 ülke kapsamında her on kişiden altısı (%63) mutlu olduğunu belirtiyor. Ortalamaya bakıldığında Kovid-19 Pandemisine rağmen mutluluk düzeyi önceki yıla kıyasla neredeyse değişmemiş durumda.

 

ABD VE KANADA’DA AZALAN MUTLULUK ÇİN VE RUSYA’DA ARTTI

Öte yandan birçok ülkede mutluluk düzeylerinde gözle görülür derecede değişimler dikkat çekti. Geçen yıl mutluluk düzeyi en çok olan ülke Kanada olarak belirlemişti. Mutluluk düzeyleri geçtiğimiz yıla göre 8 puan ve üzerinde azalan ülkeler: Peru, Şili, Meksika, Hindistan, ABD, Avustralya, Kanada ve İspanya olarak sıralanıyor. Mutluluk düzeyleri 8 puan ve üzerinde artan ülkeler ise: Çin, Rusya, Malezya ve Arjantin olarak belirtiliyor. 

Mutluluk düzeyi araştırmasında listenin başında yüzde 93’lük mutluluk oranı ile Çin yer alıyor. Çin’de bir önceki yıla göre mutluluk düzeyi yüzde 11 artış gösterdi.

Batının gelişmiş ülkeleri olarak görülen Almanya mutluluk yüzde 5, ABD yüzde 9, Büyük Britanya’da yüzde 6, Kanada’da yüzde 8, Avustralya’da yüzde 9 azaldı.

 

TÜRKİYE’NİN MUTLULUK DÜZEYİ ARTTI

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ilettiği sonuçlara bakıldığında ise geçtiğimiz yıla göre mutluluk düzeyi 6 puan artmış gözüküyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %59’u kendilerini mutlu olarak değerlendiriyor. 2011 yılına kıyasla ise bu oran %30 azalmış gözüküyor. 2011’de %89 iken 2019’da %53, 2020’de ise %59 olarak belirtiliyor.