Alaettin Hacimuezzin:Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

Alaettin Hacimuezzin:Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

Sağlığımıza ve Doğanın Bitki Türlerine de Endişe Verici ; Ama Şimdi de Kasaplık Etler GDO’lu Yem Kullandırılan Hayvanlardan.

12 Mayıs 2022 BİLGİ NOTU: (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)  Sağlığımıza ve Doğanın Bitki Türlerine de Endişe Verici ; Ama Şimdi de Kasaplık Etler GDO’lu Yem Kullandırılan Hayvanlardan.)

 

İthalatına izin verilen GDO’lu yemler:

İnsanın sağlığı ,eti yenen hayvan sağlığından bağımsız mı? Hayvan etinden zaten hastalıklar bulaşıyor insanlara. Çok iyi pişirilmesini önerir hekimler.

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ,ilk gündeme geldiği yıllar (1996’da) ZMO İzmir Şubesi olarak Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki toplantılarında GDO’ya karşı durduk. Çünkü bitki tohumlarının genetiği ancak çeşitlerde saptanan belli niteliklerin çiftleştirme yöntemiyle aktarılması , izlenmesi ,etüdü sonucu olabiliyordu. Ulusal ve Uluslararası Bağımsız Bilim insanlarının GDO hakında zaten endişeleri vardı.

GDO denince : Genetik müdahale yöntemleriyle genetik yapısına bitki, bakteri, virüs vb. herhangi bir başka canlıdan alınan gen veya genlerin aktarılmasıyla elde edilen yeni organizmalardır.GDO’lar tozlaşma yoluyla doğal türlere bulaşarak biyo -çeşitliliğe zarar verir.Bu türlerin varlığı ekosisteme ve tarıma büyük tehdit oluşturur.Zehir salgılayan GDO’lar zehirlerini köklerinden toprağa geçirirler. Zaman içerisinde bu zehirlerin birikimi çevre için tehlike içerir.

Başka canlılardan aktarılabilecek  genler -tarif edilmez * değişik senaryoları akla getiriyor.

AB’de GDO hk.tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi için genetiği değiştirilmiş gıda ve yemlerin net bir şekilde etiketlenmesi.

GDO etiketi bizde büyük boyutta olsa da sorun çözülmez. Satın alma gücü ? Yurttaşlarımızın   ve büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımızın sağlığı ve -dünya zengini -bitkisel türlerin korunması için: GDO’ ya HAYIR.

Alaettin Hacımüezzin

İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)

https://tr-tr.facebook.com/people/Alaettin-Hacımüezzin/634684432