ALAETTİN HACIMÜEZZİN : TERMİK SANTRALLER YAŞAMIMIZI SONA ERDİRİYOR

ALAETTİN HACIMÜEZZİN : TERMİK SANTRALLER YAŞAMIMIZI SONA ERDİRİYOR

Kömürlü Termik Santraller, Sularımızı En Fazla Tüketirken, Sağlık Harcamalarının da Üçte Birine Sebep Oluyor.
a ) Türkiye’de kronik kömür kirliliği korkutuyor! Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL: Health and Environment Alliance), 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde ‘Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği: Kömürün Sağlık Yükü ve Kömür Bağımlılığını Sonlandırmak’ raporunu yayınladı. Rapor, termik santrallardan kaynaklı hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunları ve bunun mali yükünü gözler önüne seriyor: Türkiye’de santral bazında sağlık etkilerini ve buna bağlı maliyetleri hesaplayan ilk çalışma olan rapor, kömür santrallarının yarattığı kirliliğin her yıl 53.6 milyar TL’ye yakın sağlık maliyetinin olduğunu ortaya koyuyor. Bu ise toplam sağlık harcamalarının (yani 201 milyarın) yüzde 27’sini oluşturuyor. Rapor aynı zamanda kömürlü termik santralların yarattığı hava kirliliğine bağlı olarak ayrıca her gün 13 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor ve aralarında filtreli santralların de bulunduğu en kirli 10 termik santralı açıklıyor.” “https://www.hurriyet.com.tr/.../turkiyede-kronik-komur...” 2019’da Türkiye’de işletmede olan linyit, taş kömürü veya asfaltit kullanan 28 adet büyük elektrik santralı var.
b ) KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALAR ÜSTELİK ÇOK SU TÜKETİYOR: Kömürün yakılarak su buharı elde edilmesiyle elektrik üretilen termik santraller, genellikle büyük su kaynaklarının yanına kuruluyor. Kuraklığın ağır etkisi altında olan Türkiye’de, milyonlarca ton su kullanan kömür santrallerinde elektrik üretimi risk altına girdi. https://www.suhakki.org/.../cna-arastirmasi-termik-ve.../   --Eski ABD Başkan yardımcısı ve iklim değişikliği eylemcisi Al Gore, ”Kömürlü termik santrallerini desteklemek delilik olur.” http://www.komuretme.org/al-gore-avustralya-devletinin...
 Başka seçenekleri tercih edelim doğayı düşünelim, bari  insanlarımızı hasta etmeyelim
                                                          Alaettin Hacımüezzin
                                           İZÇEP (İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)