ALAETTİN HACIMÜEZZİN : OKYANUSLARIN DERİNLİKLERİNDE AYRI BİR DÜNYA VAR

ALAETTİN HACIMÜEZZİN : OKYANUSLARIN DERİNLİKLERİNDE AYRI BİR DÜNYA VAR

                     Okyanusları Çok Derinliklerinde Ayrı Bir Dünya Var.

Bilim insanları okyanusların derinliklerini inceledikçe, ışığın ulaştığı tabakaları geçip soğuk karanlığa, ezici derinliğe ulaştıklarında balıklar, omurgasız hayvanlar ve mikroorganizmalardan oluşan başka, yepyeni bir dünya keşfettiler. Burada her tür, evrim geçirdiği belirli bir derinlikte yaşamak ve çoğalmak konusunda uzmanlaşmıştır. --Ve aniden tabana, karanlık ve şiirsel olarak cehennemin dibindekiler (abisal bentos) denen yere ulaşılır. Herhalde, kilometrelerce yukarıdaki fotosentez yapan aydınlık suların bu kadar altında, hiçbir özelliği olmayan alüvyon ovasında çok az hayat olacağını düşünebilirsiniz. Bu bir hata olurdu. Cehennemin dibi hayat doludur. Burası mükemmel bir av sahasıdır ama asıl üreticiler bitkiler ve fotosentez yapan bakteriler değil, leş yiyen çöpçü hayvanlardır. Bu organizmalar, üstlerindeki suda gezinen su engereği, yutucu yılan balıkları ve diğer avcılardan kurtulabilen her leşle, her et ve kemik parçasıyla, her tane ve tuz zerresi büyüklüğündeki partikülle kendilerine ziyafet çekerler. Dipte beslenenler içinde başka benzeri olmayan balık türleri, omurgasızlar ve bakteriler de vardır. Bunlar hep birlikte yukardan düşen ve çürümekte olan paylarını beklerler. Bunlar nihai leş yiyicilerdir, leş yiyicilerin avcıları ve açık sulardaki leş yiyicilerin avcılarının avcılarıdır. Besin çok kıttır ama ekosistem işler, çünkü içinde yaşayanların hepsinin mükemmel bir koku duyusu vardır. Görece durgun sularda bile her gıda zerresinden yükselen çok çok zayıf kokuyu alabilirler. En azından bazı deniz bölgelerinde deniz dibinin yarım km altında her santimetre küpte bunların bir milyon hücresi bulunur. Eğer bu yoğunluğun dünya çapında olduğu kanıtlanırsa bu, derin deniz biyosferindeki mikropların gezegendeki mikroorganizmaların yarısından fazlasını oluşturduğu anlamına gelir. ( Edward O. Wilson .” Görünmez İmparatorluk.” ‘ Yarım Dünya’ s:122 123)
BİZİM İLAVEMİZ: Araştırmalar sayesinde bilim insanları biyosferin (*) KOZMİK döngüsünün yaşama bir şans getirebileceği olgusunu ayrıca nakledeceğiz. (* : Biyosfer: verili bir anda, dünyadaki tüm canlı organizmalar; bunlar topluca gezegenin etrafında küre şeklinde ince bir tabaka oluşturur.)
---Okyanus derinlikleri- yani bizim anladığımız biyosfer’in dışında da HAYAT var. Bir leş düzeni. Bu leş düzeninin de ekosistemi(**) var : (** Ekosistem :Göl,orman parçası,mercan resifi, ağaç, ağaç kovuğu, ya da ağzınız ve yemek borunuz gibi, kendine özgü fiziksel özellikleri olan ve içinde yaşayan ayırt edici türlere sahip bir mekan.)
--- Leş yiyen çöpcü hayvanların mükemmel bir koku duygusu var ama domuz karekteri gibi - herşeyi okyanus dibine düşen leşleri-de değerlendiriyor.
--- Yaşamın merkezi mikroplardan (Bakteriler-Arkeler-Microsporalar-Protistler-Virüsler.) geçiyor. ”https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-39366669 “ İnsanlara en yararlı mikroplardan - bağırsaklardaki yararlı bakterilerden - bahsetmiştik. (http://turkiye-gercegi.com/alaettin-hacimuezzin-insan-vucudu)
--- Bilimsel araştırmalar sayesinde bulunacağını tahmin edebiliriz: Muhakkaktır ki dünyanın bütün yapıtaşları birbirine bağlıdır; bağımsız telakki edilen ekosistemler de giderek çevresinden - olumlu, olumsuz - etkilenmektedir.
--- Leş yiyen çöpcü hayvanların avcılığı, diğer avcılarla nasıl kıyaslanabilir?

                                                              Alaettin Hacımüezzin
                                              İZÇEP(İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)