ADNAN AKFIRAT: ÇKP'NİN BAŞARISININ NEDENLERİ

ADNAN AKFIRAT: ÇKP'NİN BAŞARISININ NEDENLERİ

ÇKP’nin başarısının nedenleri

Adnan Akfırat

Adnan Akfırat

GAZETE YAZARI

16 EKİM 2022

ÇKP, devrime önderlik etmede ve Çin’de sosyalizmi inşa etmede, Bilimsel Sosyalizmin temel ilkelerini benimseyerek, onları ülkenin gerçekleriyle ve geleneksel Çin kültürünün ilerici öğeleriyle bütünleştirdi. Cesurca, bilimsel sosyalist teoriyi günün ihtiyaçlarına göre geliştirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarihi bir genel kurultayın eşiğinde. 16 Ekim 2022 Pazar günü Pekin'de toplanacak ÇKP 20. Genel Kurultayı, Çin'i “her açıdan modern ve güçlü bir sosyalist ülke” haline getirmeye öncülük etme hedefini benimsiyor. Bu, “ikinci yüzyıl hedefi” olarak belirlenmişti.

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin100. yıldönümünde Çin’i her açıdan modern ve güçlü bir sosyalist ülke haline getirmek, Çin halkının ve devletinin ana uğraşı. 

ÇKP’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2021’de mutlak yoksulluk sıfırlanmış ve “her bakımdan orta halli refah toplumu”na ulaşılmış ve “Birinci Yüzyıl” hedefi başarıyla gerçekleştirilmişti. 

ÇKP’nin 19. Merkez Komitesi, 9 Ekim Pazar günü Pekin'de toplanan yedinci genel oturumunda, 20. ÇKP Genel Kurultay’a sunulacak raporu görüştü ve gündemi belirledi. Genel Kurultay’a, ÇKP’nin 96 milyon (96,000,000) üyesini temsilen 2.296 delege seçildi. 20. Kurultay, Çin’in önümüzdeki dönem politikalarının ana hatlarını, hedefleri planlayacak ve yeni bir Merkez Komitesi ile yeni ÇKP Disiplin Denetimi Merkez Komisyonu’nu seçecek. Parti Tüzüğü'nde de değişiklikler yapılması bekleniyor.

 

ÇKP'nin 20. Genel Kurultayı, son 10 yılda daha çok vurgulanan insan merkezli yönetim felsefesine ve Çin’e özgü sosyalizme sıkı sıkıya bağlı kalma ihtiyacını yineleyecek. Çin açısından artan dış riskler ve zorluklar göz önüne alındığında, kalkınma ve güvenliği koordine etme ihtiyacını da vurgulayacak.

Geçen Temmuz ayında üst düzey Parti ve hükümet yetkililerinin katıldığı bir çalıştayda konuşan ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, 20. Kurultay’ın Partinin stratejik görevlerini ve bir sonraki aşamada atacağı büyük adımları saptayacağını belirtti.  Xi, ortak refahın sosyalizmin vazgeçilmez hedefi olduğunu vurgulayarak, ülke çapında dengesiz ve yetersiz kalkınma sorununun üstesinden gelmek için yeni planlar ve önlemler üzerinde çalışılacağını söyledi.

ÇKP’NİN GEÇEN 100 YILI

İnsanlık tarihinde 100 yıl kısa bir an. Ancak Çin Komünist Partisi’nin 100 yıllık mücadelesi Çin halkı ve insanlık için çok önemli değişiklikler getirdi. Bu 100 yıllık mücadele Çin’in kaderini değiştirdi. Çin tecrübesi, sosyalizmin insanlığın kurtuluş ve gelişme reçetesi olduğunu kanıtladı.

ÇKP nasıl dünyanın en büyük iktidar partisi haline geldi? Çin gibi kalabalık ve yönetmesi zor bir ülkede nasıl 70 yıldan fazla iktidarda kalabildi? Çin tarihinde eşi benzeri olmayan düzeydeki kalkınmayı ve insanlık tarihinde benzersiz olan “Çin mucizesini” yaratmaya nasıl öncülük edebildi? Ve ÇKP neden 100 yaşında olmasına rağmen hâlâ canlı ve diri?

 

Çin Komünist Partisi’nin başarılarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

GERÇEĞE SARSILMAZ BAĞLILIK

Bilimsel Sosyalizm, insan toplumunun evriminin nesnel yasalarına ışık tutan ve insanın toplumsal gelişimi için doğru yolu belirleyen bilimsel bir teoridir. ÇKP, kurulduğundan bu yana Bilimsel Sosyalizmi eylem kılavuzu olarak belirledi. ÇKP, devrime önderlik etmede ve Çin’de sosyalizmi inşa etmede, Bilimsel Sosyalizmin temel ilkelerini benimseyerek, onları ülkenin gerçekleriyle ve geleneksel Çin kültürünün ilerici öğeleriyle bütünleştirdi. Cesurca, bilimsel sosyalist  teoriyi günün ihtiyaçlarına göre geliştirdi. Çin’e Özgü Sosyalizm, bugün Bilimsel Sosyalizmin en ileri teorisidir. Çünkü pratikte sınanmış ve başarısını kanıtlamıştır.

Bilimsel teoriler halk tarafından kavrandığında muazzam bir maddi güce dönüşür. Bilimsel Sosyalizmin Çin gerçekleriyle birleştirilip, eylem kılavuzu yapılmasıyla, ezilen Çin halkı sadece şikâyet eden bir topluluk olmaktan kurtulup, ülkeyi yeniden inşa eden ve dünyayı değiştiren bir güce dönüştü.

ÇKP, Bilimsel Sosyalizmi benimseyip, geliştirirken hep gerçeği aradı ve gerçeğe bağlı kalmayı temel ilke edindi.

ÇKP’nin Bilimsel Sosyalizmi geliştirme çabasıyla benimsediği “Çin’e Özgü Sosyalizmin Yeni Döneminde Xi Jinping Düşüncesi”, 21. Yüzyıl koşullarında sosyalizmde ısrar etmek için, niceliksel büyümeyi değil kaliteli ve sürdürülebilir kalkınmayı, yenilikçiliği, bilimsel ve sanatsal gelişmeyi ve sosyalizmin vazgeçilmez hedefi olarak ortak refahı benimsiyor. 2049 yılında “modern, güçlü bir sosyalist ülke” olma hedefine doğru ilerliyor.

HALKA SARSILMAZ BAĞLILIK

ÇKP’ye göre, Çin halkı, Parti’nin gücünün kaynağı ve başarısının temelidir. ÇKP halkın içinden doğdu ve halk arasında derinden kök saldı. Her zaman halkın çıkarını merkeze koyan yaklaşımı benimsedi, kitle çizgisini korudu ve halka gönülden hizmet etti.

Tarihsel materyalizmi benimseyen ÇKP, halkı tarihi ilerleten temel güç olarak benimsiyor ve kendisini halkın temel çıkarlarını gerçekleştirmenin bir aracı olarak görüyor. ÇKP çalışmalarının temel yöntemi olarak kitle çizgisini izlemeyi alıyor.

ÇKP, ülkede iktidarı almak ve iktidarını pekiştirmek için mücadele ederken, aslında halkın desteğini kazanmak ve sürdürmek için mücadele ediyor. Halkla her zaman yakın bir bağ kurmayı, halkla aynı kaderi paylaşmayı, halkla aynı özlemlerin peşinden koşmayı temel düstur olarak belirlemiştir. ÇKP’yi, yalnızca belli sayıda kapitalistin veya seçmenlerin belirli bir bölümünün çıkarlarını temsil eden ve böylece çıkar gruplarının mücadelesinin aracı olan herhangi bir kapitalist siyasi partiden temelde farklı kılan şey budur.

Demokrasi halkın, halk tarafından ve halk için yönetilmesidir. Bu günümüzde ancak sosyalist demokrasi olarak kendini gösterebiliyor. ÇKP, halk meclisleri ve halk danışma konferansı sistemini kurup, en küçük yerleşim birimine kadar yayıp kurumlaştırdı, özgür yurttaşlar ve örgütlü toplum temelinde sosyalist demokrasiyi istikrarlı bir şekilde geliştirdi. Parti ve devlet yönetimi için demokratik seçimler, canlı katılım, etkin gözetim ve yaygın danışma araçlarıyla, halkın ülkenin efendisi olmasını güvenceye alan benzersiz bir Çin yaklaşımı yarattı.

HALKIN HİZMETKÂRI OLMA GÖREVİ

ÇKP’nin tüzüğünde, “Çin işçi sınıfının, Çin halkının ve Çin ulusunun öncüsüdür” yazar. ÇKP’nin varlık nedeni, Çin halkına yürekten hizmet etmektir. ÇKP, asli görevini her koşulda “Çin halkının hizmetkârı” olmak olarak belirlemiştir.

ÇKP’nin, kuruluş ilkesinin bir gereği olarak kendine ait herhangi bir özel çıkarı yoktur. Her zaman Çin halkının mutluluğu ve Çin milletinin yükselişi için mücadele etmek varlık nedenidir. ÇKP’nin son yüz yıl boyunca önderlik ettiği tüm mücadeleler, fedakarlıklar ve çabalar, Çin’in milli yükselişi amacına hizmet ediyor.

ÇKP’nin kendisi için özel çıkarı olmaması ilkesi, Parti içinde kaçınılmaz olarak oluşan “nomenklatura”nın hâkim olmasını önleyen bir ilkedir. ÇKP, “sol” ya “sağ” görüntülü her bu yöndeki girişimi tasfiye edebildiği için iktidarını ve başarısını sürdürebilmektedir. 18. Genel Kurultay’dan sonra Xi Jinping liderliğindeki, yolsuzlukla mücadelede “kaplanlar”ın hedef alınması, devlet ve parti içinde baskın olan imtiyazlıları tasfiye etmektedir ve halk ile ÇKP’yi yakınlaşmaktadır.

ÇKP, zaferde alçakgönüllü kaldı, her yenilgide daha cesur oldu, doğruyu aramayı sürdürdü ve hatalarını düzeltti. Batılı ülkelerin birkaç yüzyılda gerçekleştirdiği sanayileşme sürecini sadece on yıllar içinde tamamladı. 40 yılda 800 milyon kişiyi mutlak yoksulluktan kurtardı. 70 yıl önce dünyanın en yoksul ülkeleri arasında sayılan Çin’i dünyanın en büyük ekonomisi yaptı.

YENİLİKÇİLİK

ÇKP, bugün bulunduğu yere ulaşmak için sürekli hayattan ve başkalarının pratiğinin özeti olan teorilerden öğrenmeye dayandı. Parti'nin teorilerinin, ilkelerinin, kurumlarının ve politikalarının her zaman nesnel yasalara ve halkın çıkarlarına uygun olmasını sağlamak için onları durmaksızın yeniledi. Yenilikçilik ve icatçılık ile kör çıkmazlarda çıkış yollarını buldu. Örneğin savaş yıllarında, gerilla savaşı ve uzun süreli savaş gibi stratejiler ve taktiklerle “halk savaşı” teorisini geliştirdi ve başarıyla uyguladı.

Komintern’in şehir isyanları ile yönetimi alma reçetesinin yanlışlığını acı tecrübelerle gördü ve Çin toplumsal yapısına uygun olarak, şehirleri kırlardan kuşatma stratejisini yaratıp geliştirdi. Aynı anlayışın devamı olan mevcut yönetimle uzlaşarak iktidar olma yerine, “siyasi iktidarı silahla almak” gibi o günkü Çin koşullarına göre doğru ve zorlu bir politika geliştirdi. Bir uluslararası merkeze ya da bir üst otoriteye bağlanmayı kabul etmeyerek bağımsız düşünme, kendi kafasını kendi omuzu üzerinde taşıma anlayışını geliştirdi. Bu buluşlar ÇKP’nin, emperyalizm, feodalizm ve bürokratik kapitalizmden oluşan üç büyük dağı devirmesini, duraksamaksızın sosyalizme yönelmesini ve Çin halkı tarafından yönetilecek yeni bir devlet kurmasını sağladı.

ÇKP, devrimden sonra eski toplumun kalıntılarını hızla temizlemek, ulusal ekonomiyi diriltmek ve sosyalizm için temel ekonomik alt yapıyı ve siyasi kurumları inşa etmek için sosyalist dönüşüm stratejisini geliştirdi. 20. Yüzyılda, milli demokratik devrimlerinin ancak sosyalizme açılarak devam ettirilebileceğinin teorisini yaptı ve eylemiyle kanıtladı. ÇKP, sosyalizmin inşasının uzun bir tarihi dönem gerektirdiğini cesaretle saptadı ve sosyalist piyasa ekonomisini yaratıcı bir şekilde geliştirip uyguladı.

ÇKP, işçi sınıfı partisinin ya da devrimci bir partinin iktidara gelmesinden sonra, geri dönüş tehlikesinin parti ve devlet içinden geleceğini cesaretle saptadı, sosyalizmde sınıf mücadelesinin farklı biçimlerde sürdüğü teorisini geliştirdi, sınıfsız topluma kadar, iktidarın döne döne fethedilmesi gerektiğini Bilimsel Sosyalizmin teorisine ekledi ve teoriyi geliştirdi.

Çin’in hızlı kalkınmasının yolunu açan Dışa Açılma ve Reform’un yararlarını benimserken, bu yönelimin yol açtığı ekonomik, kültürel, çevresel ve ahlaki olumsuzluklarıyla mücadele etme basiretini gösterebildi.

ÇKP, yaşayan bir organizma olarak sürekli iyileştirmeler ve değişiklikler yapmak zorunda olduğunu hep bilincinde tuttu. Nitekim Çin yönetimi, Xi Jinping’in ÇKP Genel Sekreteri seçildiği 18. Genel Kurultayı’ndan sonra 2.400'ün üzerinde yeni reform önlemi yayınladı. Bu sayede Çin'in sosyalist sisteminde aksayan taraflar gideriliyor, halkın kalkınmadan en fazla payı almasına imkân sağlanıyor ve Parti ile devletin yönetme yeteneği geliştiriliyor.

Sürekli öğrenme, sosyalist ya da kapitalist olsun, diğer ülkelerin başarılı deneyimlerinden yararlanma, sürekli reform ve sürekli yenilik yapma, ÇKP’nin direncini geliştiriyor, onu canlı tutuyor ve onu dogmatizm ile kayıtsız muhafazakarlıktan uzak tutuyor.

ÖRGÜTLENME BECERİSİ

Demokratik merkeziyetçilik ilkesiyle çalışan ÇKP, güçlü ve sıkı sıkıya bağlı bir örgütsel sistem kurmuştur. Bu, merkezi, yerel ve taban örgütlerinden oluşan sağlam bir sistemdir.

Partinin merkezi liderliği, adeta vücuttaki beyin gibi, devletin ana politikalarının belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Yerel Parti örgütleri, kendi il, ilçe, köylerinde merkezi politikaların uygulanmasına öncülük ederken aynı zamanda Parti üyelerinin ve temel örgütlerin görüş ve önerilerini de ÇKP Merkez Komitesi’ne aktarmakla yükümlüdür.

ÇKP, Mao Zedung’un “Kitlelerin öğretmeni olmadan öğrencisi olun” öğüdünü izliyor. Temel örgütler, ÇKP Merkez Komitesi’nin ve bir üst düzeydeki Parti komitesinin kararlarını ve planlarını sorumlu oldukları alanda uygulamaktan ve kendi üyelerinin yanı sıra doğrudan temas içinde oldukları halkın görüş ve önerilerini toplamaktan ve iletmekten sorumlu. Bugün, Çin Komünist Partisi'nin ülke çapında 4,8 milyon temel örgütü ve bu temel örgütlerde çalışan 95 milyon üyesi bulunuyor.

Parti örgütlerinin düzenli çalışması sayesinde Parti önderliğinin kararları hızlıca hayata geçiriliyor. Bunun başarılı uygulaması Kovid 19 salgını ile mücadele sırasında somut olarak görüldü. ÇKP’nin örgütlü gücü sayesinde on milyonların yaşadığı şehirler karantina için kapandığında, tedavisiz kalan bir tek hasta bırakılmazken, evlerdeki insanların barınma ve temizlik ihtiyaçları aksamasız sağlanabildi. 2021yılında mutlak yoksulluğu bitirme hedefi de olumsuz dış koşullara rağmen, Parti’nin örgütlü gücü sayesinde gerçekleştirilebildi. Çin tarihinde bin yıldır devam eden mutlak yoksulluğu bitirme ve salgın ile mücadelede gösterilen olağanüstü başarı, ÇKP’nin kendine güvenini artırdı. Temel örgütlerin önderlik ettiği mahalle komiteleri daha sıkı çalışan, etkin örgütler haline geldi. Bu örgütlenme atağı ile Çin halkının siyasal bilinci daha da yükseldi.

Omurgayı sağlam tutmak

ÇKP'nin 20. Genel Kongresi, dün başladı. Kongre'ye ÇKP’nin 96 milyon üyesini temsilen 2 bin 296 delege seçildi. 20. Kurultay, Çin’in önümüzdeki dönem politikalarının ana hatlarını, hedefleri planlayacak ve yeni bir Merkez Komitesi ile yeni ÇKP Disiplin Denetimi Merkez Komisyonu’nu seçecek. Parti Tüzüğü'nde de değişiklikler yapılması bekleniyor. Çin'in başarısı, tüm insanlığın başarısı. Bu başarıların temellerini okurumuzla paylaşmaya devam ediyoruz...

Bir programın uygulanmaya konmasında en değerli kaynak sahadaki yetenekli kadrolardır. Çin Komünist Partisi (ÇKP) program ve politikaların uygulamasında işin ehli olan insan gücüne sahip olmasıyla fark yaratıyor.  Son 100 yılda, ÇKP her zaman Parti üyelerinin hem davaya bağlı ve dürüst hem de beceriye sahip olmasına öncelik verdi. Devasa ülkenin her köşesinden etnik köken ayrımı yapmadan nitelikli kadrolar buldu ve onları merkezi görevlere getirmekten çekinmedi, her zaman liyakate dayalı atamalar yapmada ısrar etti. Parti içinde adam kayırma, bölgecilik, hizipçilik ve kendi ekibini kurma zihniyeti ile hep mücadele edildi.

 

ÇKP ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra, yönetim becerisini ve kapasitesini artırmak için bütünlüklü bakan, yetenekli ve somut başarılara sahip bir omurga gücü oluşturmak amacıyla resmi bir seçme ve terfi sistemini uygulamaya koydu. Parti, saflarını daha genç, daha iyi eğitimli ve daha nitelikli hale getirmek için kendi içinde devrim yapma ilkesini izledi.

Parti, 18. Genel Kurultayı’ndan bu yana, kamu görevinde çalışanların davaya yürekten bağlı, halka hizmet etmeyi hayat tarzı yapmış, dürüst, çalışkan ve yaratıcı, sorumluluk almaya ve risk üstlenmeye istekli olmayı "iyi memurlar için standartlar" olarak tanımladı ve ilan etti. ÇKP bu sayede, davaya sadık, temiz ve sorumlu kamu çalışanları omurgası inşa etti.

ÖZ DENETİM

ÇKP'nin en önemli özelliklerinden ve güçlü yönlerinden biri de kendi içinde sürekli bir öz denetim mekanizmasını kurup işletmesi, örgütün parçalanmasına izin vermeden iç işleyişini sürdürebilmesidir. Parti her ideolojik sapmada kayıplar vermiş, zayıflamış ancak her seferinde kendi içinden bunu düzeltecek inisiyatifi çıkarıp, işleri yoluna sokmayı başarabilmiştir. Bunda eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının işletilmesi geleneği ve becerisi belirleyicidir. Dava arkadaşlarına hesap vermenin zorunluluğu nedeniyle içtenliği benimsemek, kendi başına aşmakta zorlandığı zaafları yenmede arkadaşlarının yardımını almak, başkasının yaptığı yanlıştan öğrenebilmek ve ortak zaafları aşmak için elbirliği ile mücadele etmek, Parti üyelerinin hem siyasi bilincini hem ahlakını yükseltmeyi sağlıyor.

 

Xi Jinping’in önderlik ettiği Çin’e Özgü Sosyalizmin Yeni Dönemi’nde, çok titiz bir şekilde, Parti örgütlerinin tam anlamıyla kendi kendini yönetmesine ağırlık veriliyor. Yolsuzluk yapan Parti kadroları cezalandırılırken, yolsuzluk yapılan birimdeki diğer yöneticilerin sorumluluğu da sorgulanıyor. Merkezden talimat beklemek yerine, yanlışa Parti ilkeleri doğrultusunda müdahale etmek, sorumluluk alanındaki işleri düzeltmek için öne çıkmak teşvik ediliyor. Bunun için sürekli eğitimler yapılıyor, çalışmaları gözden geçirme ve eleştiri-özeleştiri toplantıları düzenleniyor.

Xi Jinping önderliğindeki ÇKP Merkez Komitesi, bu çalışmayı Parti’nin en tepesinden başlatıp, kademe kademe taşıyarak bütün temel örgütlere ulaştırmayı başardığı için ÇKP, devrimden sonraki en canlı dönemini yaşıyor. ÇKP, içini temizleme, iyileştirme ve düzeltmeler yapma kapasitesini artırarak, halka önderlik etme becerisini geliştiriyor. Özellikle yolsuzlukla mücadelesinde tavizsizlik Parti’nin hem canlanmasına hem de halk desteğini artırmasında belirleyici oldu.

Xi Jinping’in önderlik ettiği Çin’e Özgü Sosyalizmin Yeni Dönemi’nde, çok titiz bir şekilde, Parti örgütlerinin tam anlamıyla kendi kendini yönetmesine ağırlık veriliyor.

MANEVİ GÜCÜ YÜKSEK TUTMAK

ÇKP, sınıfsız toplum yaratma özlemine sarsılmaz inancı ve ortaklaşmacılığı  manevi varlığı olarak tanımlıyor.

ÇKP, sınıfsız toplum amacına ve kuruluş işlevine sadık kalmak, kendini esirgemeden cesurca savaşmak, davaya ve Parti’ye her zaman bağlı kalmak ilkelerinden oluşan, çekirdeğinde büyük öğretmen Mao Zedung’un olduğu büyük bir kurucu ruh geliştirdi. Bu ruh sayesinde ÇKP, hiç pes etmemiş, boyun eğmeyen tarzı ile bütün belaları savurabilmiş, zorlukların üstesinden gelebilmiştir.  Devrimci savaş sırasında ÇKP, teori ile pratiği bütünleştirme, halkla iç içe olma, eleştiri ve özeleştiriyi içselleştirme, özgüvenli ve çalışkan olma, yanlış yapmaktan korkmama ve hatasından öğrenme gibi temel ilkeleri esas alan bir çalışma tarzı oluşturdu.

 

ÇKP, iktidar partisi olduktan sonra da bu verimli çalışma tarzını sürdürerek ilerletti ve değişen koşulların ihtiyaçlarına yanıt veren yeni çalışma biçimleri yarattı. En önemlisi, ana davaya bağlı kalarak, sürekli olarak yenilenmeyi bir kural haline getiren devrimci ruhunu geliştirdi.

MİLLETİN TAMAMINI KUCAKLAMAK

ÇKP’nin başarısının nedenlerinden biri de işçi sınıfı ve köylülüğü temel alarak milletin tamamını kucaklaması, kendini bir sınıf, bir etnik topluluk veya bir çevre ile sınırlamamasıdır. Bu adil, yüksek duruş sayesinde, bütün sınıflardan, bütün kesimlerden, bütün çevrelerden ve Çin’deki bütün etnik gruplardan en nitelikli insanları kazanabilmiş ve bu sayede millete önderlik edebilmektedir.

ÇKP, Büyük Devrim (1924-1927) sırasında, emperyalistlere, feodallere ve savaş ağalarına karşı çıkmak gibi tarihi bir misyonla karşılaşınca, iktidardaki milliyetçi Kuomindang ile işbirliği politikasını savundu ve uyguladı. Toprak Devrimi Savaşı sırasında, Çan Kay Şek diktatörlüğüne karşı, barışı ve demokrasiyi benimseyen herkesle kapsamlı bir işbirliği kurdu.

Japon İşgaline Direnme Savaşı sırasında, ulusu kurtarmak için, ÇKP geniş bir yurtsever birleşik cephe kurulması çağrısında bulundu ve milli gücü büyütmek için Kuomindang’a karşı eleştirilerini bir kenara bıraktı. Oysa, Çan Kay Şek yönetimi bir milyondan fazla ÇKP’linin öldürülmesinden sorumlu idi. ÇKP bu politika sayesinde kendi tarihinin en büyük atılımını yapabildi.

Kurtuluş Savaşı sırasında, gerici ve yalnızlaşmış Kuomindang yönetimini devirmek ve ülkeyi birleştirmek için, Kuomindang dışındaki bütün güçlerle Birleşik Cephe kurdu. Birleşik Cephe politikası, ÇKP'nin Yeni Demokratik Devrimde zaferi güvence altına alan sihirli silahıydı.

Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, ÇKP’nin kapsayıcılığı Çin'in siyasi sisteminin tasarımında kendini gösterdi. Ulusal Halk Meclisi toplanmadan önce Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı toplandı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilanı bu Konferans’ta karar altına alındı. ÇKP, Halk Meclisleri sistemini uygulayarak, tüm etnik gruplardan Çin halkının, ülkelerinin efendileri olarak kendilerini sosyalist kalkınmaya adamasını sağladı. Çok partili işbirliği ve danışma sistemi ile yeni siyasi parti sistemini uygulayarak, diğer partilerin sosyalizmin inşasının ilerletilmesinde yer almasını sağladı. Bölgesel özerklik sistemini uygulayarak, Çin'in 56 etnik grubunun tamamının gönüllü olarak tek bir millet bünyesinde birleşmesini sağladı.

ÇKP kadınların özgürleşmesi mücadelesine önderlik ederken milletin diğer yarısının enerjisini ülke yararına harekete geçirdi. Parti ve devlet içinde kadın erkek eşitliğini ısrarlı bir şekilde uyguladı. Feodalizmin kadını yok sayan anlayışını kökten değiştirdi. Çin kadınlarının özgüvenini yükseltti. Toplum içinde kadınların öncü konumlara gelmesini teşvik etti. Şu anda yüksek öğretim görenler arasında genç kızlar çoğunluk haline geldi.

Parti’nin kendini geliştirme çabalarında da kapsayıcılığı bir anahtar olarak kullanma geleneği var. Japon Saldırganlığına Karşı Savaş’ın başlangıcında, Milli Birleşik Cephe’yi kurabilmek için, Parti, tüm toplumsal katmanlardan çok sayıda seçkin insanı bünyesine katma kararı aldı. Reform ve Dışa Açılmanın başlangıcında, sosyalist modernleşmenin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için, çok sayıda seçkin aydını Parti’ye aldı. 21. Yüzyılın başında, çok sayıda yeni ekonomik örgütün, yeni toplumsal katmanın ortaya çıkmasına uyum sağlamak için, yeni toplumsal katmanlardan çok sayıda seçkin insanı Partiye kattı. Gittikçe daha fazla seçkin ve özellikle de tüm sosyal tabakalardan yüksek eğitimli gençler Parti’ye katıldıkça, daha da yetkinleşti ve halk içinde gücünü pekiştirdi.

ÇKP kadınların özgürleşmesi mücadelesine önderlik ederken milletin diğer yarısının enerjisini ülke yararına harekete geçirdi.

YABANCI MUHATAPLARLA İLİŞKİDE DÜRÜSTLÜK

Uluslararası ilişkilerde, ÇKP her zaman karşılıklılık ilkesini savundu. Kendisi için doğru bulmadığını, başkası için savunmadı. Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesini yarattı ve uygulamaya koydu. Başından beri hep bağımsız bir dış politika izledi. ÇKP, sözlerin ağırlık taşıması ve eylemlerin sonuç üretmesi gerektiğine inanıyor ve onuruna büyük önem veriyor. Sömürgeciliğin ve emperyalizmin ezdiği halkların bağımsızlıkçı hareketlerini hep destekledi. Tek Kutuplu dünya sisteminin bitişine önderlik etti ve gelişmekte olan ülkeler için daha adil ve daha eşitlikçi bir dünya inşa etmek için giderek daha fazla sorumluluk üstleniyor. Çin, gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsi ile yakın ilişki içinde ve iç işlerine karışmamaya özen göstererek onlara elinden gelen her türlü yardımı yapıyor. Paylaşarak gelişme anlayışı temelinde Kuşak ve Yol Girişimi’ni öne sürdü ve uygulamaya öncülük ediyor. İnsanlık tarihindeki en geniş katılımlı girişim olan Kuşak ve Yol, Mao’nun geçen yüzyılın ikinci yarısında geliştirdiği “Üç Dünya Teorisi”nin 21. Yüzyıl koşullarına uygulanmış halidir. Devletlerin, bağımsızlık, milletlerin kurtuluş ve halkların devrim ihtiyacına yanıt veren çok parlak bir buluş olarak, katılan ülkelerin ihtiyaç ve özlemlerine göre kendini geliştirerek, yeni dünya düzeninin omurgasını oluşturuyor.

ÇKP, diğer partilerle ilişkide, küçük parti, büyük parti ayrımı yapmaz. İlişki kurduğu bütün partilere kendisinin eşiti gibi davranır. Onlardan öğrenmeye değer verir. Konuk ettiği her yabancı parti heyetine de “sakın bizi kopya etmeyin, her ülke kendi yolunu kendi bulacaktır” diye öğütler. 

SONUÇ

ÇKP’nin başarısı, Çin tarihinin ve kültürünün başarısıdır. Çin tarih boyunca meta ekonomisinin en çok geliştiği bir ülke oldu. 1840-1950 arasında 110 yıllık bir gerileme dönemi dışında hep en gelişmiş ülkelerden biri oldu. Çin’in bugünkü başarısının arkasında 5 bin yıllık kesintisiz imparatorluk birikimi ve bu ekonomik başarı vardır. 

Büyük alt üst oluşlarla geçen 100 yıllık deneyimler, ÇKP’yi eskitmek, tökezletmek yerine ilerletip, halkın yüzde 90’ınından fazlasının güvenini sağladıysa, kuşku yok ki bunun nedenleri, Parti’nin, sınıfsız toplum ülküsünden vazgeçmemesinde, Bilimsel Sosyalizmi Çin’in nesnel koşullarına uyarlama becerisinde, Çin halkına sıkı sıkıya bağlılığında aranmalıdır. BİTTİ