Türk halkı kimle ortaklık istiyor... ABD mi Rusya mı

Türk dış politikasında ABD-Rusya ile stratejik ortaklık konulu bir araştırma dikkat çekti. Türk halkı kimle ortaklık istiyor...

 Areda Survey Araştırma şirketi, Türk dış politikasında ABD-Rusya ile stratejik ortaklık konulu bir araştırma yayınladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında 2100 kişinin katıldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 78,9'u ABD yerine Rusya ile iş birliği yapılmasını istiyor.

Areda Survey'in araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 35,5’i ABD’yi güvenilmez bulurken, yüzde 18,3’ü ise ABD’yi stratejik ortak olarak değerlendirdi.

 

“RUSYA STRATEJİK ORTAĞIMIZ”

Araştırmada yer alan, ‘Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız’ sorusuna, katılımcıların yüzde 58,2'si 'stratejik ortaklık vardır' dedi. Aynı soruya verilen diğer cevaplar ise şu şekilde oldu; “yüzde 10.5 'işbirliği vardır', yüzde 6.5 'yakın işbirliği vardır', yüzde 4.5 'ne işbirliği ne sorun vardır', yüzde 9 'sorunlar vardır', yüzde 11.4 'düşmancadır.”

 

“ABD'YE GÜVENMİYORUZ”

ABD ile Türkiye ilişkilerinin incelendiği, ‘Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ABD'yi Türkiye ile olan ilişkileri açısından en iyi tarif eder’ şeklinde yer alan soruya, Türk halkının yüzde 35.5'i 'güvenilmez' dedi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 32.8'i 'sömürgeci ülkedir' derken, katılımcıların diğer cevapları ise, yüzde 18,3 'stratejik ortaktır', yüzde 12,4 'düşman ülkedir', yüzde 1 'dost ve müttefik ülkedir' şeklinde oldu.

 

RUSYA EVET, ABD HAYIR

Araştırmada katılımcılara ayrıca, ‘Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken Rusya ile iş birliği yapmalı mıdır’ şeklinde yöneltilen soruya yüzde 64,1 oranında evet cevabı verildi. İlgili soruya 'hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 35,9. Araştırmada katılımcılara yöneltilen, ‘Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken ABD ile iş birliği yapmalı mıdır’ sorusuna vatandaşların yüzde 72.2'si 'hayır' dedi. Aynı soruya 'evet' cevabı verenlerin oranı yüzde 27,8 oldu.

 

KRİTİK TERCİH RUSYA'DAN YANA

ABD ile Rusya arasında tercih yapacak olsanız, ‘Türkiye'nin hangi ülke ile ilişkilerini daha fazla geliştirmesini istersiniz’ şeklinde yöneltilen soruya yüzde 78,9 ile Rusya yanıtı verilirken, ABD yüzde 21,1'de kaldı.

Araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştiği bildirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si erkek, yüzde 49,8’i kadınlardan oluşurken, kendini 18-24 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 15,3, 25-34 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 23,2, 35-44 yaş grubunda tanımlayan katılımcıların oranı yüzde yüzde 24, 45-54 yaş grubunda tanımlayanların oranı yüzde 16,7, 55 yaş ve olarak tanımlayan katılımcıların oranı yüzde 20,8 olarak şekillendi. Katılımcıların yüzde 52,2’si eğitim durumunu ilköğretim, yüzde 26’sı lise, yüzde 18.7'si lisans, yüzde 3,1 eğitim durumunu lisansüstü olarak açıkladı.